Záruka

Záruční servis je dostupný pouze zákazníkům, kteří si jej zakoupili na tomto webu

O zásadách záruky na kola SAVA:

SAVA DVOULETÁ OMEZENÁ ZÁRUKA A ZÁSADY PRO POSTUPY VÝMĚNY A ODPOVĚDNOSTI
Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka kola SAVA a není přenosná na další vlastníky. Registrace záruky není nutná.

Váš nákup zahrnuje následující záruku:

2letá záruka na rám a díly kola šestiměsíční záruka
Vše SAVA na kola se vztahuje 2letá záruka od data převzetí kola na výrobní vady materiálu a/nebo zpracování (na veškeré bezplatné příslušenství se nevztahuje záruka, na kola a ojetá kola se záruka nevztahuje)

Postup výměny:

SAVA vymění jakoukoli součást, která je vadná nebo poškozená v materiálu a/nebo zpracování (včetně poškození během přepravy).

Společnost SAVA bude na výhradním uvážení, zda se na poškození nebo závadu kola SAVA nebo kryté součásti vztahuje tato omezená záruka.

Poznámka: Zákazníkům poskytneme nové náhradní díly, ale poštovné musí zaplatit zákazníci

1: Reklamace
Pokud se domníváte, že vaše kolo SAVA má problém se zárukou, doporučujeme vám, abyste nás nejprve kontaktovali na info@savadeck-bike.com as, kde je vhodné řešení vašeho problému.

SAVA nezašle žádné díly zákazníkovi, aniž by zkontrolovala fotografie nebo videa poškozeného produktu. Zákazník nám musí poskytnout důkazy prostřednictvím e-mailu.

2: Reklamace poškození při přepravě

V ojedinělých případech může dojít k poškození produktu během přepravy. Pokud dojde k poškození při přepravě, kontaktujte prosím info@savadeck-bike.com a poskytněte nám fotky nebo videa.

Na veškeré bezplatné příslušenství se nevztahuje nárok na výměnu nebo náhradu, pokud se během přepravy objeví škrábance.

UPOZORNĚNÍ: Reklamace poškození při přepravě přijímáme pouze do 7 dnů od obdržení kola.

RÁM
Na rámy SAVA se vztahuje záruka po dobu 2 let od data původního maloobchodního nákupu. Vadný rám lze vyměnit za nový, na který se vztahuje omezená záruka, ale nevztahuje se na náklady na práci a poštovné za výměnu rámu.

SAVA si vyhrazuje právo při výměně rámu v rámci této záruky použít materiál proti poškrábání a promáčknutí. Vadný rám lze vyměnit za stejný nebo téměř srovnatelný podle uvážení společnosti SAVA

Problémy s rámem, na které se tato záruka nevztahuje, mimo jiné zahrnují:

Koroze

Vyblednutí laku, škrábance, stopy po nárazu

Poškození nárazem

Nevratná modifikace (vrtání/svařování)

Chránka předřadníku se namontuje na rám, pokud je to možné

Během 2letého servisu – Vadné rámy budou být bezplatně opraveny nebo vyměněny a zákazníci platí pouze dopravu.

Nebude provedena žádná náhrada v hotovosti.Tato omezená záruka se nevztahuje na:

Závady nebo poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, abnormálním použitím (včetně neomezuje se na kaskadérské ježdění, závodění nebo jiné podobné aktivity, které nejsou v souladu se zamýšleným použitím produktů), nesprávné skladování, abnormální vystavení tekutinám, chemikáliím, vlhkosti, abrazivům, písku nebo nečistotám, zanedbávání nebo abnormální fyzické, elektrické nebo elektromechanické namáhání ;
Škrábance, promáčkliny a kosmetická poškození, pokud nejsou způsobena SAVA;
Výrobek, který má sériové číslo nebo čárový kód odstraněný, znehodnocený, poškozený, pozměněný nebo vyrobený nečitelné;
Běžné opotřebení;
Vady nebo poškození produktů způsobené používáním příslušenství, produktů nebo doplňkového/periferního zařízení, které nebylo dodáno nebo schváleno SAVA s produkty;
Vady nebo poškození způsobené montáží, testováním, provozem, údržbou, instalací, servisem, opravou nebo seřízením způsobem, který se liší od montážních pokynů a návodu k obsluze;
Závady nebo poškození způsobené vnějšími příčinami, jako je kolize, požár, záplava, vichřice, blesk, zemětřesení, vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, spálená pojistka nebo nesprávné použití jakéhokoli elektrického zdroje;

DÍLY A KOMPONENTY
Na originální díly a komponenty SAVA se vztahuje jednoletá omezená záruka. Žádná z poškozených částí způsobená lidmi není kryta.

Majitel jízdního kola bude odpovědný za přepravní náklady na náhradní díly pro záruku.


Tato omezená záruka se nevztahuje na:

1.Poškození způsobené běžným opotřebením (nikoli výsledkem vad ve zpracování nebo materiálu) není kryto. Opotřebení posoudí SAVA. Části, které nejsou zahrnuty, zahrnují, ale nejsou omezeny na:

1.1 Brzdové destičky

1.2 rotory

1.3 paprsky

1.4 pneumatiky/duše

1.5 řetězců

1.6 řetězových kroužků

1.7 Kazeta

1.8 Sada klik

1.9 Na korozi elektrických součástí se záruka nevztahuje.

1.10 Poškození nebo zhoršení kvality povrchu,

 

O surfovacím prkně ZÁRUKA:

Surfové prkno je dodáváno s jednoletou zárukou 

Upozornění:

Pokud je poskytována záruka na jakýkoli produkt surfovacího prkna SAVA, záruční servis je k dispozici pouze zákazníkům, kteří si jej zakoupili na tomto webu, a společnost SAVA pokryje náklady na dopravu spojené s výměnou, pokud se má za to, že produkt je v záruce.

 • Tyto zásady se týkají pouze závad výrobce.
 • Musíte mít doklad o platném čísle objednávky.

Pokud se během používání produktu setkáte s jakýmkoliv dotazem, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás kontaktujte.

1.Když odpovíte na poruchu, sdělte nám prosím své jméno, adresu, kontaktní telefon a model produktu, podrobný popis poruchy, my vám co nejdříve posloužíme.

2.Záruční list: Dobře se postarejte o svůj záruční list a nákupní fakturu; když potřebujete, kontaktujte nás

3.Pokud dojde během záruční doby k poruše produktu, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás. Pokud stále nemůžete vyřešit problém nebo opravu, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás kontaktujte. Lem podle návodu k obsluze, jak je uvedeno výše.

4.Pokud doba přesáhne záruční dobu a vy potřebujete opravu, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás kontaktujte kvůli opravě a my musíme účtovat určité poplatky.

Přesahující rozsah záruky:

(1) Na spotřební materiál, jako jsou zapalovací svíčky a motory, se již záruka nevztahuje

(2) Na škody způsobené lidským faktorem, jako je neoprávněná úprava, uspořádání neoriginálních dílů nebo nepoužití podle potřeby, se záruka nevztahuje

(3) Nepřidání maziva do benzínu podle potřeby nebo použití méně kvalitního mazacího oleje, což má za následek nulovou záruku na motor.

(4) Opotřebení způsobené nezákonným provozem, škody způsobené nehodami a škody způsobené vdechnutím cizích předmětů nejsou zaručeny.

 • Poškození způsobené nesprávnou péčí, manipulací nebo skladováním.
 • Poškození v důsledku vystavení teplu, mimo jiné včetně přímého slunečního záření, nadměrného času v autě, obalů desek atd.
 • Předchozí údržba
 • Rozbitá deska
 • Desky plošných spojů vykazují známky nesprávné péče nebo nesprávné manipulace
 • Kolaterální škody Nepřiměřené použití nebo zneužití
 • Poškození v důsledku běžného opotřebení.
 • Perforace a/nebo předchozí opravy.
 • Promáčknutí a/nebo promáčknutí způsobené normálním používáním a nárazem.
 • Kosmetické vady, tj.E škrábance a/nebo úlomky barvy
 • Poškození způsobené jinou příčinou než vadou materiálu a/nebo zpracování.
 • Demonstrační deska
 • Škoda způsobená neoprávněnou úpravou

Záruční karta

Název produktu

Jet Powered Surfboard

Model produktu

WY110

Zákazník

Jméno

 

Věk

 

Sex

 

TEL

 

Fax

 

Mobil

 

Adresa

 

Web

 

Dodavatel

Název obchodu

 

Adresa

 

TEL

 

Datum nákupu

Měsíc/den/rok

Poznámka