Záruka

Záruční servis je dostupný pouze zákazníkům, kteří si jej zakoupili na tomto webu

O zásadách záruky na kola SAVA:

SAVA  JEDNOROČNÁ OMEZENÁ ZÁRUKA A ZÁSADY PRO POSTUPY VÝMĚNY A ODPOVĚDNOSTI
Tato omezená záruka se vztahuje pouze na původního vlastníka kola SAVA a není přenosná na další vlastníky. Registrace záruky není vyžadována.

Váš nákup zahrnuje následující záruku:

SAVA Bike jednoletá záruka a šestiměsíční záruka na díly kola
Všechna kola SAVA mají jednoletou záruku od data obdržení kola na výrobní vady materiálu a/nebo zpracování (na veškeré bezplatné příslušenství se nevztahuje záruka, na použitá kola se záruka nevztahuje)

Postup výměny:

SAVA vymění jakoukoli součást, která je vadná nebo poškozená v materiálu a/nebo zpracování (včetně poškození při zpracování zásilka).

Společnost SAVA bude výhradně na uvážení, zda se na poškození nebo závadu kola SAVA nebo kryté součásti vztahuje tato omezená záruka.

1: Reklamace
Pokud se domníváte, že vaše kolo SAVA má problém se zárukou, doporučujeme, abyste nás nejprve kontaktovali na adrese savadeack@gmail.com, protože pro váš problém existuje správné řešení.

SAVA nezašle žádné díly zákazníkovi bez kontroly fotografií nebo videí poškozeného produktu. Zákazník nám musí poskytnout důkaz prostřednictvím e-mailu.

2: Reklamace poškození při přepravě

V ojedinělých případech bude produkt poškozen v zpracování zásilky. Pokud dojde k poškození při přepravě, kontaktujte prosím savadeack@gmail.com a poskytněte nám fotografie nebo videa.

Na veškeré bezplatné příslušenství se nevztahuje nárok na výměnu nebo náhradu, pokud se během provozu objeví škrábance. přeprava.

UPOZORNĚNÍ: Reklamace poškození při přepravě přijímáme pouze do sedmi (7) dnů od obdržení kola.

RÁM
Na rámy SAVA se vztahuje záruka po dobu jednoho roku od data původního maloobchodního nákupu. Vadný rám lze vyměnit za nový, na který se vztahuje omezená záruka, ale náklady na výměnu rámu se nevztahují.

SAVA si vyhrazuje právo při výměně použít materiál na poškrábání a promáčknutí rám v rámci této záruky. Vadný rám lze vyměnit za stejný nebo téměř srovnatelný podle uvážení společnosti SAVA

Problémy s rámem, na které se tato záruka nevztahuje, mimo jiné zahrnují:

Koroze

Vyblednutí laku, škrábance, stopy po nárazu

Poškození nárazem

Nevratná modifikace (vrtání/svařování)

Chránka předřadníku se případně namontuje na rám

Během jednoho roku služby – Vadná baterie bude opravena nebo vyměněna bez nákladů pro zákazníka. Záruční doba na opravenou nebo vyměněnou baterii zůstává nezměněna na základě původního data nákupu.

Nebude prováděna žádná platba v hotovosti.


Tato omezená záruka se nevztahuje na:

Závady nebo poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, abnormálním použitím (včetně neomezuje se na kaskadérské ježdění, závodění nebo jiné podobné aktivity, které nejsou v souladu se zamýšleným použitím produktů), nesprávné skladování, abnormální vystavení tekutinám, chemikáliím, vlhkosti, abrazivům, písku nebo nečistotám, zanedbávání nebo abnormální fyzické, elektrické nebo elektromechanické namáhání ;
Škrábance, promáčkliny a kosmetická poškození, pokud nejsou způsobena SAVA;
Výrobek, který má sériové číslo nebo čárový kód odstraněný, znehodnocený, poškozený, pozměněný nebo vyrobený nečitelné;
Běžné opotřebení;
Vady nebo poškození produktů způsobené používáním příslušenství, produktů nebo doplňkového/periferního zařízení, které nebylo vybaveno nebo schváleno SAVA s produkty;
Vady nebo poškození způsobené montáží, testováním, provozem, údržbou, instalací, servisem, opravou nebo seřízením způsobem které se liší od Montážních pokynů a návodu k obsluze;
Závady nebo poškození způsobené vnějšími příčinami, jako je kolize, požár, záplava, vichřice, blesk, zemětřesení, vystavení povětrnostním podmínkám, krádež, spálená pojistka nebo nesprávné použití jakéhokoli elektrického zdroje;


DÍLY A KOMPONENTY
Na originální díly a komponenty SAVA se vztahuje jednoletá omezená záruka Jakékoli poškozené díly způsobené lidmi není hrazeno.

Majitel jízdního kola bude odpovědný za přepravní náklady na náhradní díly pro záruku.

Tato omezená záruka se nevztahuje na:

1. Poškození způsobené běžným opotřebením (nikoli výsledkem vad ve zpracování nebo materiálu) není kryto. Opotřebení posoudí SAVA. Mezi díly, které nejsou zahrnuty, patří mimo jiné:

1.1 Brzdové destičky

1.2 Rotory

1.3 paprsky


1.4 pneumatiky/duše

1.5 řetězy

1.6 řetězové kroužky

1.7 Kazeta

1.8 Kliková sada

1.9 Na korozi elektrických součástek se záruka nevztahuje .

1.10 Poškození nebo zhoršení povrchové úpravy,

 

O surfovacím prkně ZÁRUKA:

Surfové prkno je dodáváno s jednoletou zárukou 

Upozornění:

Pokud je poskytována záruka na jakýkoli produkt surfovacího prkna SAVA, záruční servis je k dispozici pouze zákazníkům, kteří si jej zakoupili na tomto webu, a společnost SAVA pokryje náklady na dopravu spojené s výměnou, pokud se má za to, že produkt je v záruce.

 • Tyto zásady se týkají pouze závad výrobce.
 • Musíte mít doklad o platném čísle objednávky.

Pokud se během používání produktu setkáte s jakýmkoli dotazem, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás kontaktujte.

1. Když odpovíte na poruchu, sdělte nám prosím své jméno, adresu, kontaktní telefon a model produktu, podrobný popis poruchy, obsloužíme vás co nejdříve.

2. Záruční karta: Dobře se postarejte o svůj záruční list a nákupní fakturu; když potřebujete, kontaktujte nás

3. Když se u produktu během záruční doby objeví závada, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás. Pokud stále nemůžete vyřešit problém nebo opravu, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás kontaktujte. lem podle pokynů v příručce, jak je uvedeno výše.

4.Pokud doba překročí záruční dobu a potřebujete opravu, kontaktujte prosím místního prodejce nebo nás kontaktujte kvůli opravě a my musíme účtovat určité poplatky.

Přesahující rozsah záruky:

(1) Na spotřební materiál, jako jsou zapalovací svíčky a motory, se již záruka nevztahuje

(2) Na škody způsobené lidským faktorem, jako je neoprávněná úprava, uspořádání neoriginálních dílů nebo nepoužívání podle potřeby, se záruka nevztahuje

(3) Nepřidání maziva do benzínu podle potřeby nebo použití méně kvalitního mazacího oleje, což má za následek nulovou záruku na motor

(4) Opotřebení způsobené nezákonnými operacemi, škody způsobené nehodami a škody způsobené vdechnutím cizích předmětů nejsou zaručeny.

 • Poškození způsobené nesprávnou péčí, manipulací nebo skladováním.
 • Poškození v důsledku vystavení teplu, mimo jiné včetně přímého slunečního záření, příliš dlouhého pobytu v autě, obalů desek atd.
 • předchozí údržba
 • rozbitá deska
 • Desky plošných spojů vykazují známky nesprávné péče nebo nesprávné manipulace
 • Kolaterální škody Nepřiměřené použití nebo zneužití
 • Poškození v důsledku běžného opotřebení.
 • Perforace a/nebo předchozí opravy.
 • Promáčknutí a/nebo promáčknutí způsobené normálním používáním a nárazem.
 • Kosmetické vady, tj. škrábance a/nebo oděrky barvy
 • Škody způsobené jinou příčinou než vadou materiálu a/nebo zpracování.
 • demonstrační deska
 • Škoda způsobená neoprávněnou úpravou

Záruční karta

 

Název produktu

Jet Powered Surfboard

Model produktu

WY110

Zákazník

Jméno

 

Věk

 

Sex

 

TEL

 

Fax

 

Mobil

 

Adresa

 

Web

 

Dodavatel

Název obchodu

 

Adresa

 

TEL

 

Datum nákupu

Měsíc/den/rok

Poznámka

 

.