Garantie

Garantieservice is alleen beschikbaar voor klanten die deze op deze site hebben gekocht

Over het SAVA-fietsgarantiebeleid:

SAVA TWEE JAAR BEPERKTE GARANTIE EN BELEID INZAKE VERVANGINGSPROCEDURES EN VERANTWOORDELIJKHEDEN
Deze beperkte garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar van de SAVA-fiets en is niet overdraagbaar aan volgende eigenaren. Garantieregistratie is niet vereist.

Je aankoop omvat de volgende garantie:

2 jaar garantie op frame- en fietsonderdelen, zes maanden garantie
Alle SAVA Op fietsen zit 2 jaar garantie vanaf de datum van ontvangst van de fiets op fabricagefouten in materiaal en/of vakmanschap (alle gratis accessoires vallen niet onder de garantie, opruimingsfietsen en gebruikte fietsen vallen niet onder de garantie)

Vervangingsprocedure:

SAVA zal elk onderdeel vervangen dat defect of beschadigd is qua materiaal en/of vakmanschap (inclusief schade tijdens het transport).

SAVA zal naar eigen goeddunken bepalen of schade of defecten aan de SAVA-fiets of het gedekte onderdeel onder deze beperkte garantie vallen.

Opmerking: we voorzien klanten van nieuwe vervangende onderdelen, maar de verzendkosten moeten door de klant worden betaald

1: Claims
Als u denkt dat uw SAVA-fiets een garantieprobleem heeft, raden wij u aan eerst contact met ons op te nemen via info@savadeck-bike.com as, dan is er een passende oplossing voor uw probleem.

SAVA verzendt geen onderdelen naar de klant zonder foto's of video's van het beschadigde product te controleren. De klant moet ons via e-mail bewijsmateriaal verstrekken.

2: Claims over transportschade

In zeldzame gevallen raakt het product beschadigd tijdens het transport. Als er transportschade optreedt, neem dan contact op met info@savadeck-bike.com en stuur ons foto's of video's.

Alle gratis accessoires vallen niet onder de dekking voor vervanging of compensatie als er krassen optreden tijdens het transport.

LET OP: Wij accepteren alleen claims voor transportschade binnen 7 dagen na ontvangst van de fiets.

FRAME
SAVA-frames hebben een garantie van 2 jaar vanaf de datum van oorspronkelijke aankoop in de winkel. Het defecte frame kan worden vervangen door een nieuw exemplaar dat onder de beperkte garantie valt, maar de arbeidskosten en verzendkosten voor het vervangen van het frame worden niet gedekt.

SAVA behoudt zich het recht voor om kras- en deukmateriaal te gebruiken bij het vervangen van een frame onder deze garantie. Het defecte frame kan naar goeddunken van SAVA worden vervangen door hetzelfde of een vrijwel vergelijkbaar frame

Frameproblemen die niet onder deze garantie vallen, omvatten maar zijn niet beperkt tot:

Corrosie

Verfvervaging, krassen, stootsporen

Impactschade
< br>Niet-omkeerbare aanpassing (boren/lassen)

Kettingkast wordt indien van toepassing aan het frame gemonteerd

Gedurende 2 jaar service - Defecte frames zullen gratis worden gerepareerd of vervangen en klanten betalen alleen de verzendkosten.

Er vindt geen contante terugbetaling plaats.Deze beperkte garantie dekt niet:

Defecten of schade als gevolg van een ongeval, misbruik, verkeerd gebruik, abnormaal gebruik (inclusief maar niet beperkt tot stuntrijden, racen of andere soortgelijke activiteiten die niet consistent zijn met het beoogde gebruik van de producten), onjuiste opslag, abnormale blootstelling aan vloeistoffen, chemicaliën, vocht, schuurmiddelen, zand of vuil, verwaarlozing of abnormale fysieke, elektrische of elektromechanische belasting ;
Krassen, deuken en cosmetische schade, tenzij veroorzaakt door SAVA;
Product waarvan het serienummer of de streepjescode is verwijderd, onleesbaar, beschadigd, gewijzigd of gemaakt onleesbaar;
Gewone slijtage;
Defecten of schade aan de producten veroorzaakt door het gebruik van accessoires, producten of hulp-/randapparatuur die niet is geleverd of goedgekeurd door SAVA met de producten;
Defecten of schade veroorzaakt door montage, testen, bediening, onderhoud, installatie, service, reparatie of aanpassing op een manier die afwijkt van de montage-instructies en gebruikershandleiding;
Defecten of schade als gevolg van externe oorzaken zoals een botsing, brand, overstroming, storm, bliksem, aardbeving, blootstelling aan weersomstandigheden, diefstal, doorgebrande zekering of oneigenlijk gebruik van een elektrische bron;


ONDERDELEN EN COMPONENTEN
Originele SAVA-onderdelen en -componenten worden gedekt door een beperkte garantie van één jaar. Beschadigde onderdelen veroorzaakt door mensen zijn niet gedekt.

De eigenaar van de fiets is verantwoordelijk voor de verzendkosten van de reserveonderdelen voor de garantie.


Deze beperkte garantie dekt niet:

1.Schade die het gevolg is van normale slijtage (niet het gevolg van fabricage- of materiaalfouten) wordt niet gedekt. Slijtage wordt beoordeeld door SAVA. Niet gedekte onderdelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

1.1 Remblokken

1.2 rotoren

1.3 spaken

1.4 banden/binnenbanden

1.5 ketens

1.6 kettingbladen

1.7 Cassette

1.8 Crankstel

1.9 Corrosie op elektrische componenten valt niet onder de garantie.

1.10 Beschadiging of verslechtering van de oppervlakteafwerking,

 

Over de powersurfboard GARANTIE:

De surfplank wordt geleverd met één jaar garantie 

Opmerking:

Als een door SAVA aangedreven surfplankproduct onder de garantie valt, is garantieservice alleen beschikbaar voor klanten die het op deze site hebben gekocht, en SAVA dekt de verzendkosten die verband houden met vervanging als het product geacht wordt onder de garantie te vallen.

 • Dit beleid dekt alleen fabrieksfouten.
 • Je moet een bewijs hebben van een geldig bestelnummer.

Als u tijdens het gebruik van het product vragen heeft, neem dan contact op met de plaatselijke dealer of neem contact met ons op.

1.Wanneer u op de storing reageert, vertel ons dan uw naam, adres, telefoonnummer en productmodel, gedetailleerde beschrijving van de storing, wij zullen u zo snel mogelijk van dienst zijn.

2.Garantiekaart: Zorg goed voor uw garantiekaart en aankoopfactuur; wanneer u contact met ons wilt opnemen

3.Als het product binnen de garantieperiode een defect vertoont, neem dan contact op met de plaatselijke dealer of met ons. Als u het probleem of de reparatie nog steeds niet kunt oplossen, neem dan contact op met de lokale dealer of neem contact met ons op. Lem volgens de handmatige instructies zoals hierboven vermeld.

4.Als de tijd de garantieperiode overschrijdt en u de reparatie nodig heeft, neem dan contact op met de plaatselijke dealer of neem contact met ons op voor reparatie, en dan zijn wij genoodzaakt een bepaalde vergoeding in rekening te brengen.

Buiten garantiebereik:

(1) Verbruiksartikelen zoals bougies en motoren vallen niet langer onder de garantie

(2) Schade veroorzaakt door menselijke factoren, zoals ongeoorloofde wijziging, plaatsing van niet-originele onderdelen of niet-gebruik zoals vereist, wordt niet gedekt door de garantie

(3) Het niet toevoegen van smeermiddel aan de benzine zoals vereist of het gebruik van inferieure smeerolie, wat resulteert in geen garantie voor de motor.

(4) Slijtage veroorzaakt door illegale activiteiten, schade veroorzaakt door ongelukken en schade veroorzaakt door het inademen van vreemde voorwerpen wordt niet gegarandeerd.

 • Schade veroorzaakt door onjuist onderhoud, behandeling of opslag.
 • Schade als gevolg van blootstelling aan hitte, inclusief maar niet beperkt tot direct zonlicht, te lang in de auto zitten, boardwraps, enz.
 • Eerder onderhoud
 • Gebroken bord
 • De printplaten vertonen tekenen van onjuist onderhoud of behandeling
 • Bijkomende schade, onredelijk gebruik of misbruik
 • Schade door normale slijtage.
 • Perforaties en/of eerdere reparaties.
 • Deuk en/of deuk als gevolg van normaal gebruik en schokken.
 • Cosmetische vlekken, i.e krassen en/of verfschilfers
 • Schade veroorzaakt door enige andere oorzaak dan materiaal- en/of fabricagefouten.
 • Demobord
 • Schade veroorzaakt door ongeoorloofde wijziging

Garantiekaart

Productnaam

Jetaangedreven surfplank

Productmodel

WY110

Klant

Naam

 

Leeftijd

 

Seks

 

TEL

 

Faxen

 

Mobiel

 

Adres

 

Website

 

Leverancier

Winkelnaam

 

Adres

 

TEL

 

Aankoopdatum

Maand/dag/jaar

Opmerking