Geometrie karbonových silničních kol SAVA Warwind3.0

Geometrie karbonových silničních kol SAVA Warwind3.0:

Karbonové silniční kolo SAVA warwind3.0 Geometry-SAVA Carbon Bike